ETF VFMVN30 có thể mua vào 15,4 triệu cổ phiếu TCB, bán mạnh VRE

VRE được dự báo sẽ bị bán ra 4,8 triệu cổ phiếu. VIC cũng có thể bị bán ra 1,7 triệu cổ phiếu. VPB và HPG bị bán ra lần lượt 2,6 triệu cổ phiếu và 1,26 triệu cổ phiếu.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) đã công bố thay đổi danh mục các chỉ số thuộc các bộ chỉ số HOSE-Index và VNX-Index cho kỳ 1 năm 2019. Danh mục chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 11/2, các quỹ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục trong ngày thứ 6 ngày 1/2.

Nhóm cổ phiếu thành phần chỉ số VN30 kỳ tháng 1 sẽ có thêm 4 mã mới là EIB, HDB, TCB và VHM với tỷ lệ free-float lần lượt là 80%, 70%, 65% và 25%. Trong đó, VHM cùng với hai cổ phiếu cùng họ là VIC và VRE đều bị giới hạn tỷ trọng vốn hóa 47%.

Ngược lại, danh mục sẽ loại bỏ 4 mã là BMP, PLX, HSG và KDC.

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30: HoSE) cần phải tái cơ danh mục đầu tư do chỉ số này mô phỏng hoàn toàn theo VN30. Hiện tại quỹ VFM VN30 ETF (E1VFVN30) có tổng giá trị tài sản là 4.165 tỷ đồng.

Dựa trên số liệu cập nhật về tỷ lệ free float và khối lượng cổ phiếu lưu hành tính chỉ số, Bộ phận phân tích khối khách hàng cá nhân CTCP Chứng khoán SSI (SSI Retail Research) tính lại tỷ trọng danh mục chỉ số này. Theo đó, TCB có thể được Quỹ ETF VFMVN30 mua vào gần 15,4 triệu cổ phiếu trong kỳ cơ cấu lần này. HDB và EIB được mua vào lần lượt 4,6 triệu cổ phiếu và 6,6 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, VHM có thể được mua vào khoảng 2,66 triệu cổ phiếu.

Ngoài 4 cổ phiếu nói trên thì ROS là cổ phiếu hiếm hoi sẽ được quỹ này mua vào nhưng với lượng rất thấp, trong khi đó, toàn bộ các cổ phiếu thành phần khác có thể bị bán ra. Đáng chú ý, VRE được dự báo sẽ bị bán ra đến 4,8 triệu cổ phiếu. VIC cũng có thể bị bán ra 1,7 triệu cổ phiếu. VPB và HPG bị bán ra lần lượt 2,6 triệu cổ phiếu và 1,26 triệu cổ phiếu.

(Lượt xem: 77 lần, 1: Lượt xem trong ngày)