Đọc báo cáo tài chính Evergrande và so sánh với Vinhomes

Đọc vị BCTC Evergrande:

Nợ vay của Evergrande từ 2016 tăng rất cao, tổng nợ vay 2016 là 735.39 tỷ đô Hồng Kông (tương đương khoảng 92 tỷ USD) trong khi VCSH 2016 có 88.79 tỷ HKD (11 tỷ USD). Nợ vay gấp 8.3 lần VCSH, một con số thật khủng khiếp (có một đồng vốn mà đi vay hơn 8 đồng), do đó áp lực trả lãi và gốc vay là rất lớn.

Từ 2016 tỷ lệ nợ vay/ VCSH của Evergrande giảm dần từ 8.28 xuống 2.06 năm 2020, nhưng không phải do giảm nợ vay (nợ vay vẫn tăng) mà do huy động thêm VCSH làm tăng VCSH (đặc biệt năm 2017 huy động VCSH tăng vọt ~ 228%).

Tổng tài sản và nguồn vốn của Evergrande hiện tại là 2,728 tỷ HKD (~341 tỷ USD), quy mô tài sản cực kỳ lớn và tăng rất nhanh từ 2016. Quản lý một tập đoàn lớn khủng khiếp mà tỷ lệ nợ vay lại rất cao thì rủi do rất cao.

Tiếp theo, để biết áp lực trả nợ của Evergrande nó lớn như thế nào chúng ta đi đến chi tiết nợ vay:

Hết năm 2020, Evergrande đi vay Ngân hàng và vay khác nữa là 506,7 tỷ NDT (~79 tỷ USD) với lãi suất rất cao 9.52%/năm (trong khi ở Việt Nam các doanh nghiệp đi vay ở mức LSTB từ 3…6%, HPG 5.5% FPT 3.9% MWG 3.4%. Với mức LS này thì tính riêng năm 2020 Evergrande phải bỏ ra ~10 tỷ USD chỉ để trả lãi (tổng nợ 2020 856 tỷ HKD ~ 108 tỷ USD), chưa tính tiền gốc phải trả khi đến kỳ đáo hạn.

Evergrande làm ăn có hiệu quả hay không?

Chi phí tài chính lãi vay ~82 tỷ NDT (~12 tỷ USD), nhưng có tới tận 69.46 tỷ NDT (~10.6 tỷ USD) được vốn hóa. Điều này có nghĩa là gần 90% khoản nợ vay đập vào các dự án đang đầu tư mà chưa tạo ra tiền, chỉ 10% vào các dự án đang hoạt động, thực sự rất rủi do. Có thể thấy Evergrande làm ăn rất trầy trật, sụp đổ bất cứ lúc nào.

Khả năng sinh lời:

Tổng doanh thu tăng rất mạnh từ 2016…2018, nhưng từ 2018 bắt đầu đi ngang, trong khi lợi nhuận hoạt động giảm từ 147.75 tỷ HKD năm 2018 về 76.68 tỷ HKD (9.6 tỷ USD) năm 2020. Như vậy tính riêng năm 2020 lợi nhuận hoạt động không bù đủ cho chi phí lãi vay (12 tỷ USD).

Lợi nhuận thuộc về cổ đông còn tệ hại hơn, 2020 chỉ còn có 9.07 tỷ HKD (1.14 tỷ USD)/ chi phí trả cho chủ nợ (12 tỷ USD). Như vậy có thể thấy từ 2016 VCSH tăng mạnh là do phát hành thêm chứ không đến từ lợi nhuận được giữ lại.

ROE=5.38% 2020 rất thấp

Để biết Evergrande nguy hiểm hay không? ta đi vào dòng tiền:

Dòng tiền hoạt động kinh doanh đa phần ở trạng thái âm, riêng 2020 dương 97.57 tỷ HKD nhưng lại đến từ hoạt động thanh lý tài sản chứ không đến từ lợi nhuận. Dòng tiền đầu tư thì hoạt động liên tục (đặc biệt đầu tư mạnh 2016 lên đến 127.85 tỷ HKD).

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh không hiệu quả, trong khi dòng tiền đầu tư liên tục, bắt buộc Evergrande phải đi huy động vốn từ hoạt động tài chính (đi vay hoặc phát hành pha loãng cổ phiếu). Năm 2016 hoạt động này mạnh nhất 317.29 tỷ HKD (~40 tỷ USD).

Đi vay và huy động vốn để trả cổ tức:

Năm 2020, Evergrande trả 64.93 tỷ HKD (~8.1 tỷ USD) tiền cổ tức, trong khi hoạt động kinh doanh bết bát, vay nợ thì cao. Đây bản chất là một hành động rút ruột, tháo lui của cổ đông lớn. Cũng năm 2016, Evergrande phát hành nợ lên đến 280.03 tỷ HKD, trong vòng 5 năm Evergrande phát hành nợ ~320 tỷ HKD (40 tỷ USD). Từ các con số trên, với số tỷ lệ nắm giữ khoảng 77% chủ tịch Evergrande thu về gần 8 tỷ USD tiền cổ tức trong năm năm qua (đặc biệt 2020)

https://cafef.vn/chu-tich-evergrande-da-nhan-hon-8-ty-usd-co-tuc-ve-tui-rieng-bat-chap-khoi-no-ngay-cang-phinh-to-20210924111452448.chn

Đối chiếu với hoạt động của VINHOMES:

Tổng tài sản của Vinhomes ~10 tỷ USD nhỏ hơn ~34 lần so với Evergrande (340 tỷ USD), trong khi Lợi nhuận của Vinhomes ~1.6 tỷ USD

Nguồn Azfin, Tradingview…

(Lượt xem: 287 lần, 1: Lượt xem trong ngày)