Chứng quyền nào sẽ hút tiền của khối ngoại?

Hoạt động chuẩn bị cho sự ra mắt của sản phẩm đầu tư mới là chứng quyền có bảo đảm đang được các CTCK đẩy mạnh thực hiện. Với những lợi thế to lớn so với kênh đầu tư cổ phiếu, chứng quyền nào sẽ thu hút sự chú ý của khối ngoại khi thị trường này chính thức đi vào vận hành?

Chứng quyền có bảo đảm hấp dẫn như thế nào dưới con mắt của nhà đầu tư nước ngoài?

So sánh với kênh đầu tư truyền thống hiện nay là cổ phiếu, chứng quyền có bảo đảm mang đến cho giới đầu tư một cơ hội đầu tư với nhiều lợi thế nổi bật như: cố định khoản lỗ tối đa, tính đòn bẩy, vốn đầu tư thấp, không phải ký quỹ giao dịch, giao dịch và thanh toán dễ dàng…

Bên cạnh các lợi ích đối với giới đầu tư, chứng quyền còn mang lại nhiều lợi ích to lớn trên phạm vi thị trường tài chính Việt Nam. Một trong những vấn đề lớn được chứng quyền khắc phục đến từ rào cản sở hữu của khối ngoại tại nhiều doanh nghiệp niêm yết khi đầu tư vào thị trường Việt Nam. Hiện tại không có nhiều cổ phiếu có room đủ lớn để khối ngoại gia tăng sở hữu cổ phiếu hoặc nếu nới room thì tỷ lệ nắm giữ cũng chủ yếu thuộc về nhà đầu tư chiến lược. Do đó số lượng cổ phiếu còn lưu hành tự do trên thị trường nhằm phục vụ cho mục đích giao dịch sinh lời của khối ngoại là không nhiều.

Với sản phẩm đầu tư mới là Chứng quyền có bảo đảm, khối ngoại sẽ có thêm một lựa chọn mới để tìm kiếm cơ hội sinh lời tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này cũng sẽ giảm bớt áp lực nới room trong tương lai đối với các doanh nghiệp niêm yết nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư của khối ngoại.

Chứng quyền nào sẽ thu hút sự chú ý của khối ngoại khi thị trường Chứng quyền có bảo đảm đi vào vận hành?

Trong thời gian đầu đi vào vận hành, CW được phát hành dựa trên tài sản cơ sở là các cổ phiếu trong danh mục VN30. Cụ thể, có 23/30 cổ phiếu trong rổ VN30 đáp ứng đủ điều kiện để trở thành chứng khoán cơ sở của chứng quyền kỳ quý 01/2018.

Danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm – Kỳ quý 01/2018

Nguồn: HSX

Trong danh sách cổ phiếu được phát hành chứng quyền hiện tại, khả năng gia tăng sở hữu của khối ngoại ở các cổ phiếu là khác nhau căn cứ theo tỷ lệ free-loat và room quy định của từng cổ phiếu. Nếu chỉ xét đến nhu cầu đầu tư sinh lời ngắn hạn thì tỷ lệ sở hữu đối với khối ngoại còn có sự co hẹp lại đáng kể so với các nhà đầu tư chiến lược dài hạn. Có thể nhận thấy nhiều cổ phiếu trong danh mục VN30 như MBB, FPT, GMD, MWG, REE, CTG… có room còn lại là rất ít hoặc không còn room cho khối ngoại gia tăng sở hữu. Đây đều là các cổ phiếu thu hút mạnh dòng tiền đầu tư trong thời gian qua. Do đó, khi thị trường chứng quyền chính thức đi vào vận hành, những cổ phiếu có room ngoại hạn chế trong danh mục cổ phiếu được phát hành chứng quyền nhiều khả năng sẽ trở thành đích ngắm thu hút dòng tiền đầu tư từ khối ngoại trong thời gian tới.

Các cổ phiếu đang “kín” room trong danh mục VN30 tính đến ngày 04/04/2018

(Lượt xem: 42 lần, 1: Lượt xem trong ngày)