CEO góp 134 tỷ đồng để nắm 100% vốn Cao Đẳng Đại Việt

Thời gian thực hiện dự kiến quý II.

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) vừa thông báo sẽ góp 134 tỷ đồng vào trường Cao Đẳng Đại Việt. Dự kiến sau góp vốn, CEO sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ của nhà trường này.

Trong đó, CEO sẽ thanh toán 8,1 tỷ đồng cho số cổ phần đã đăng ký mua; thanh toán cho số cổ phần phát hành thêm theo tỷ lệ sở hữu là 110,1 tỷ đồng và thanh toán cho số cổ phần đăng ký mua thêm gần 15,8 tỷ đồng.

Trước đó, CEO cũng quyết định góp vốn thành lập công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế C.E.O với vốn điều lệ 10 tỷ đồng do CEO sở hữu 100%. Thời gian góp vốn dự kiến quý II.

Hoạt động kinh doanh trong quý I của CEO khá tích cực. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 417 tỷ và 77,7 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 21% và 40% so cùng kỳ 2017.

Kế hoạch năm 2018 của công ty là 2.200 tỷ doanh thu và 370 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy, CEO mới thực hiện 19% kế hoạch doanh thu và 21% kế hoạch lợi nhuận năm.

(Lượt xem: 42 lần, 1: Lượt xem trong ngày)