Phân tích chứng khoán

Trang chủ Phân tích chứng khoán

DXG ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu ở mức 33.300 đồng

DXG đã công bố tài liệu ĐHCĐTN dự kiến tổ chức vào ngày 16/3/2019. Sau đây là các nội dung chính. KQKD đã kiểm toán...

Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PVD là 22.200đ

Nhận định KQKD – KQKD năm 2018 của PVD tăng trưởng mạnh nhờ hoàn nhập dự phòng nợ xấu. Triển vọng năm 2019 của...

HVN ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 47,000đ

Nhận định – HVN (Khả quan – Upcom) đã công bố KQKD khả quan hơn kỳ vọng với doanh thu thuần đạt 96.821 tỷ...

HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 115.100đ

Nhận định KQKD - VIC (Nắm giữ) đã công bố KQKD năm 2018 kém hơn kỳ vọng với doanh thu thuần đạt 122,6 nghìn...

Cập nhật doanh nghiệp – Sacombank (STB)

Cập nhật doanh nghiệp - Sacombank (HSX: Không xếp hạng) đã công bố LNTT năm 2018 đạt 2.246 tỷ đồng (tăng trưởng 50,6%). Tuy...

HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu VGC từ 20.800đ lên...

Viglacera (VGC – Khả quan) công bố KQKD năm 2018 không đạt kế hoạch với doanh thu thuần đạt 8.984 tỷ đồng (giảm 2,3%)...

GMD ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 34.500đ

Nhận định KQKD – GMD (Khả quan). KQKD năm 2018 sát với kỳ vọng của chúng tôi. Lợi nhuận tăng mạnh nhờ bán tài...
bat dong san le van luong

HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu CRE là 38.800đ

Nhận định KQKD - CENLAND (CRE – Mua vào) đã công bố KQKD năm 2018 với doanh thu thuần đạt 1.687 tỷ đồng (tăng...

Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu KBC là 16.400đ...

Nhận định KQKD – KBC (Giảm đánh giá xuống KHẢ QUAN) đã công bố KQKD năm 2018 khả quan với doanh thu thuần đạt...