Chứng khoán

Trang chủ Chứng khoán

VIC và REE đã chi 1.017 tỷ đồng mua cổ phần Nước sạch Vinaconex

VIC và REE đã chi 1.017 tỷ đồng mua cổ phần Nước sạch Vinaconex Sáng ngày 01/12, toàn bộ 25,5 triệu cp, tương đương 51%...