Các kiến thức về quỹ ETF

Trang chủ Các kiến thức về quỹ ETF

Các ảnh hưởng của ETFs đến TTCKVN và Trade cùng ETFs

Các nội dung chính -         Các quỹ ETF sẽ mua bán để cân bằng giá và NAV như thế nào? -         Một số điểm cần lưu...

Tổng quan về quỹ ETFs

Trong những năm gần đây, các quỹ đầu tư ETF (exchange-traded fund) liên tục được nhắc đến như một nhân tố mới trên TTCK...
etf

Điều kiện xem xét vào rổ danh mục của 2 quỹ VNM ETF &...

ĐIỀU KIỆN XEM XÉT RỔ DANH MỤC CỦA QUỸ ETF FTSE VIETNAM INDEX: Vốn hoá:  Các công ty có vốn hóa thị trường không nằm...

Những quỹ ETF nào đang hoạt động ở TTCK Việt Nam?

Có thể thấy, hiện hai quỹ ETF là FTSE Vietnam Index ETF và Market Vectors Vietnam ETF đã trở nên quen thuộc với nhà...