BIDV chốt bán 15% vốn điều lệ cho đối tác Hàn Quốc với giá 33.640 đồng/cổ phần

BIDV sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác KEB Hana Bank hơn 603,3 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 15% vốn điều lệ của BIDV sau khi đầu tư, dự thu 20.295 tỷ đồng.

BIDV chốt bán 15% vốn điều lệ cho đối tác Hàn Quốc với giá 33.640 đồng/cổ phần

BIDV chốt bán 15% vốn điều lệ cho đối tác Hàn Quốc với giá 33.640 đồng/cổ phần

Ngày 22/7/2019, HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ban hành Nghị quyết số 696/NQ-BIDV thông qua văn kiện giao dịch với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác KEB Hana Bank hơn 603,3 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 15% vốn điều lệ của BIDV sau khi đầu tư. Tổng giá trị của giao dịch là 20.295 tỷ đồng.

Như vậy, BIDV và KEB Hana Bank đã chốt giá bán là 33.640 đồng/cổ phần.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/7, thị giá cổ phiếu BID của BIDV ở mức 35.750 tỷ đồng, cao hơn so với mức giá chốt bán trên.

Năm ngoái, BIDV xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Tại phiên họp thường niên 2019, BIDV được cổ đông thông qua 4 phương án tăng vốn điều lệ, trong đó có chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Tài liệu đại hội cũng đề cập Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho BIDV tăng vốn điều lệ từ 34.187 lên 40.220 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank.

Phương án tăng vốn của BIDV

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành 603 triệu cổ phần riêng lẻ, tương đương 15% quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành (tương đương tỷ lệ 17,65% vốn điều lệ hiện tại của BIDV). Phương thức phát hành là phát hành riêng lẻ cho 1 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là KEB Hana Bank (Hàn Quốc).

Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư lần đầu tiên trở thành cổ đông của BIDV.

Sau khi hoàn tất phát hành riêng lẻ thành công, cổ đông Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 95,28% xuống còn 80,99%, trong khi KEB Hana Bank sở hữu 15% vốn điều lệ BIDV.

Về kế hoạch sử dụng vốn, BIDV dự kiến sẽ tập trung tái cơ cấu danh mục tín dụng, cho vay các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động có hiệu quả, an toàn; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ, SME, doanh nghiệp FDI có tiềm năng phát triển, lợi thế cạnh tranh. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư trên thị trường liên ngân hàng, đầu tư và kinh doanh giấy tờ có giá; đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, mạng lưới kinh doanh.

(Lượt xem: 78 lần, 1: Lượt xem trong ngày)