• Điểm mua và danh mục đầu tư:

    Điểm mua và danh mục đầu tư:

    Khuyến nghị bán ra cổ phiếu STB vùng giá 15.7…15.8 ngày 02/12/2020 Khuyến nghị mua vào cổ phiếu SSI vùng giá 18.1, cổ phiếu STB vùng giá 14.1 ngày 23/11/2020 Bán...

$$$$$$

Contact Me on Zalo